De ziekenhuisfactuur wordt ongeveer 6 weken na jouw hospitalisatie opgemaakt en opgestuurd, hetzij naar jezelf, hetzij naar ons indien je gebruik maakte van de HospiPluskaart.

 

Sinds 1 januari 2016 werd de ziekenhuisfactuur aangepast en vereenvoudigd, en komt er een aparte factuur voor de ambulante zorg in het ziekenhuis. De facturatie wordt dus overzichtelijker. Bovendien kan je voortaan ook kiezen om je ziekenhuisfactuur elektronisch te ontvangen in plaats van een papieren versie. 

 

Op jouw ziekenhuisfactuur zullen enkel de rubrieken worden vermeld die op jou van toepassing zijn. Het kan gaan om de volgende: 

Verblijfskosten

 

In geval van hospitalisatie rekent het ziekenhuis jou een kost aan voor elke daghospitalisatie en hospitalisatiedag met overnachting ('verpleegdag'). De dag van opname en de dag van ontslag worden aanzien als 1 verpleegdag, behalve indien jouw opname begon voor 12u00 en jouw ontslag gegeven werd na 14u00. 

Bovenop dit persoonlijk aandeel worden er nog kamersupplementen aangerekend als je kiest voor een éénpersoonskamer.

 

Prijs per verpleegdag

 

Jouw persoonlijk aandeel in de kostprijs per verpleegdag vind je op de ziekenhuisfactuur terug onder de rubriek 'verblijfskosten' en hangt af van de duur van jouw opname alsook je statuut in het kader van de verplichte ziekteverzekering. Bij daghospitalisatie wordt vaak geen persoonlijk aandeel aangerekend.

 

jouw statuut in de verplichte ziekteverzekering

dag 1    

dag 2 tot 90

na dag 90

gewoon verzekerde

​€ 42,89

​€ 15,62

​€ 15,62

gewoon verzekerde met kinderen ten laste

​€ 42,89

​€ 15,62

​€  5,55

kinderen ten laste van gewoon verzekerden

​€ 32,71

​€  5,55

​€  5,55

volledig uitkeringsgerechtigde werklozen sinds minstens 1 jaar en hun personen ten laste                 

​€ 32,71

​€  5,55

​€  5,55

personen met recht op verhoogde tegemoetkoming en hun personen ten laste

​€  5,55

​€  5,55

​€  5,55

* In een psychiatrisch ziekenhuis gelden er na 90 verpleegdagen andere bedragen.

 

Kamersupplementen

 

Kamertype 

 Kamersupplement

Gemeenschappelijke kamer

Verboden

Tweepersoonskamer

Verboden (sinds 1 januari 2013), ook bij daghospitalisatie

Eénpersoonskamer

Toegelaten, behalve:

- indien de gezondheidstoestand van de patiënt of de technische voorwaarden van het onderzoek

  een éénpersoonskamer vereisen;

- bij opname in een éénpersoonskamer omdat er geen ander kamertype beschikbaar is;

- bij opname, buiten de wil van de patiënt, op de spoedafdeling of de afdeling intensieve zorg;

- bij opname in een éénpersoonskamer omwille van dienstnoodwendigheden;

- bij opname van een kind samen met een begeleidende ouder.

 

Het kamersupplement wordt vrij bepaald door het ziekenhuis.

 

 

Forfaitair aangerekende kosten

 

Bij elke hospitalisatie mag het ziekenhuis een aantal kosten forfaitair aanrekenen, ongeacht of je al dan niet gebruik maakte van deze prestaties. Het betreft volgende forfaits:

 • forfait klinische biologie;
 • forfait medische beeldvorming;
 • forfait medische wachtdienst en technische verstrekkingen;
 • forfait geneesmiddelen. 

De bedragen van deze forfaits zijn wettelijk vastgelegd.

 

Apotheek: geneesmiddelen, kosten, parafarmaceutische producten en implantaten

 

Geneesmiddelen

De facturatie van de geneesmiddelen wordt opgesplitst in twee delen: vergoedbare geneesmiddelen en geneesmiddelen die volledig ten laste van de patiënt vallen. Je betaalt enkel wat je effectief hebt gebruikt.

 

Parafarmaceutische producten

De parafarmaceutische producten worden apart vermeld op de factuur. Dit zijn onder meer de verzorgingsproducten, de tandenborstel, een thermometer,... 

 

Implantaten, prothesen en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen

 • Implantaten

  Implantaten zijn instrumenten, apparaten of hulpmiddelen die in het lichaam worden ingebracht. Bv. een ooglens of een nieuwe heup.

  Voor implantaten moet meestal een persoonlijk aandeel worden betaald.

 • Prothesen

  Net zoals implantaten dienen prothesen om een lichaamsdeel te vervangen of te wijzigen. Het verschil is dat een prothese uitwendig wordt gedragen zoals bv. een kniebrace. Voor prothesen wordt een persoonlijk aandeel aangerekend.

  Niet-implanteerbare medische hulpmiddelen

  Materiaal nodig tijdens en na een operatie (bv. hechtingsmateriaal) mag jou niet worden aangerekend, behalve als er hiervoor terugbetaling door het ziekenfonds is voorzien.

Honoraria

 

De honoraria van zorgverleners (artsen en andere gezondheidszorgbeoefenaars) worden weergegeven in verschillende categorieën.

 

Honoraria volledig ten laste van het ziekenfonds
Voor deze verstrekkingen is er geen remgeld ten laste van de patiënt.

 

Honoraria deels ten laste van het ziekenfonds

 • Het remgeld of persoonlijk aandeel is vastgelegd in het tarievenakkoord. 
 • Het aanrekenen van ereloonsupplementen hangt af van de kamerkeuze (deze zijn verboden in een tweepersoonskamer).  
 • Alle prestaties zijn per zorgverlener en per specialiteit terug te vinden.

Honoraria volledig ten laste van de patiënt
Deze prestaties worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering en vallen volledig ten laste van de patiënt. Ze moeten duidelijk worden omschreven op de factuur.

 

Andere leveringen

 

Deze rubriek van de ziekenhuisfactuur bevat producten zoals bloed, bloedderivaten, gipsmateriaal, radio-isotopen, moedermelk en ontsmettende baden.

Ze vallen gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt en moeten op de factuur duidelijk worden omschreven.

 

 

Ziekenvervoer

 

Deze rubriek bestaat uit 3 verschillende categorieën: dringend ziekenvervoer, niet-dringend ziekenvervoer en vervoerskosten. Ze vallen gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt en moeten op de factuur duidelijk worden omschreven.

 

Diverse kosten

 

Het ziekenhuis kan je ook persoonlijke kosten aanrekenen. Het gaat dan bv. over supplementen voor televisie, telefoon, enz. Alles wat bijkomend mag aangerekend worden, moet in de infobrochure staan die je van het ziekenhuis krijgt bij jouw opname in het ziekenhuis. 

 

 

Btw

 

Onder deze rubriek staat het bedrag van de BTW dat aangerekend wordt bij esthetische ingrepen.

 

 

 

2020 © VMOB HospiPlus | Statieplein 12 9300 Aalst | Tel: 053 76 99 79 | info@hospiplus.be | www.hospiplus.be