• Waarvoor ben ik gedekt?

  • Is er een tussenkomst bij daghospitalisatie?

  • Geniet ik van een tegemoetkoming voor de kosten verbonden aan voor- en nazorg?

  • Is de kamerkeuze belangrijk in geval van hospitalisatie?

  • Is er sprake van een vrijstelling (= franchise)?

  • Bepalen de HospiPlus verzekeringen uitsluitingen?

  • Is er een tussenkomst voor tandbehandelingen?

  • Is er een tussenkomst bij ziekenvervoer?

  • Is er een tussenkomst voorzien als ik bij mijn ziek kind wil overnachten in het ziekenhuis?

  • Is er een tussenkomst bij opname op een psychiatrische dienst?

  • Is er een tussenkomst voor een zorgverblijf?

2020 © VMOB HospiPlus | Statieplein 12 9300 Aalst | Tel: 053 76 99 79 | info@hospiplus.be | www.hospiplus.be