HospiPlan en HospiPlus zijn onze kostendekkende hospitalisatieverzekeringen. Zij hebben een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en kunnen aangevuld worden met de interessante waarborg AmbuPlan of AmbuPlus die een tussenkomst voorziet voor de ambulante kosten bij ernstige ziekte. 

HospiPlan is onze basisformule die de kosten dekt in een twee- of meerpersoonskamer en een forfaitaire vergoeding voorziet van de kosten voorafgaand en volgend op de hospitalisatie. 

HospiPlus is onze comfortformule als je kiest voor een éénpersoonskamer en biedt eveneens een kostendekkende vergoeding van de kosten 30 dagen voor tot 90 dagen na de hospitalisatie.

 

Wens je meer info? Bekijk dan volgende rubrieken:

 

Intekening 

Iedereen die lid is van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds of van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen kan intekenen op HospiPlan of HospiPlus. Hiervoor bezorg je ons, ingevuld, volgende documenten:

Per verzekerde is er een medische vragenlijst nodig. Het verzekeringsvoorstel en de behoefteanalysefiche dienen enkel ingevuld te worden door de verzekeringnemer. 

Je dient bovendien enkel de voorzijde van de behoefteanalysefiche in te vullen en de achterzijde te dag- en ondertekenen. 

Jouw verzekeringsovereenkomst start ten vroegste de 1ste van de maand volgend op de ontvangst van alle volledig ingevulde documenten. 

 

Twijfel je of intekening mogelijk is met een vooraf bestaande toestand, klik dan hier

 

Waarborgen

Als je kiest voor HospiPlan of HospiPlus kan je rekenen op volgende tegemoetkomingen: 

 HospiPlanHospiPlus

Verblijfskosten

max. € 60/dag

onbeperkt

Ereloonsupplementen boven het Riziv-tarief

max. 100 %

max. 200 %

Parafarmaceutische producten en diverse kosten, sommige implantaten, prothesen, orthopedisch, endoscopisch en viscerosynthesemateriaal tot

max. € 3.000

max. € 6.000

Prestaties waarvoor het Riziv niet tussenkomt, worden vergoed aan

max. € 500

max. € 1.000

Bij een verblijf van een ouder op de kamer van een kind (jonger dan 19 jaar) of de gehospitaliseerde begeleider van een gehandicapt of afhankelijk persoon, wordt tot max. 14 dagen per kalenderjaar tussengekomen aan

max. € 20/dag

max. € 40/dag

Eénmalige tussenkomst voor de kosten van medisch-geassisteerde voortplantingstechnieken tot

max. € 500

max. € 1.000

Eénmalige tussenkomst voor de kosten van borstreducties, obesitasbehandelingen, transgenderbehandelingen en -operaties, en de gevolgen van deze behandelingen, op voorwaarde dat deze ingrepen ook door de verplichte ziekteverzekering ten laste worden genomen

max. € 1.000

max. € 2.000

Kosten verbonden aan het donorschap

max. € 500

max. € 1.000

Kosten voor thuisbevalling en poliklinische bevalling (inclusief kraamzorg)

max. € 500

max. € 1.000

Verblijfskosten voor een zorgverblijf gedurende max. 28 dagen

max. € 15/dag

max. € 30/dag

Hospitalisaties in het buitenland gedurende max. 10 dagen

max. € 125/dag

max. € 250/dag

30 dagen vóór en 90 dagen na de opname

forfait van € 20 (meerpersoonskamer)

of € 10 (eenpersoonskamer) per opnamedag tot max. € 400

kostendekkend tot max. € 400 (raadplegingen en geneesmiddelen). Bij opname in een twee-of meerpersoonskamer : extra tot € 400 voor kinekosten

Ambulancevervoer om medische redenen tot

max. € 125

max. € 250

Vervoer met helikopter tot

max. € 500

max. € 1.000

 

De maximale jaarlijkse tegemoetkoming van HospiPlan is € 25.000. Bij HospiPlus is er geen plafond!

 

Vrijstelling

Kies je voor een éénpersoonskamer, dan is er zowel bij HospiPlan als bij HospiPlus slechts een éénmalige vrijstelling van € 125 per verzekeringsjaar.

Bij een twee- of meerpersoonskamer is er geen vrijstelling! 

 

Wachttijd

Er is een algemene wachttijd van 3 maanden. Uitzonderingen hierop zijn: 

  • bij medisch-geassisteerde voortplantingstechnieken: 12 maanden

  • bij ongeval: geen

  • bij acute, levensbedreigende infectieziekten: geen

BELANGRIJK: indien je tot en met de dag voorafgaand aan de intekening op HospiPlan of HospiPlus gedekt werd door een gelijkaardige ziekenfondsverzekering of een commerciële hospitalisatieverzekering die een met HospiPlan of HospiPlus vergelijkbare dekking biedt, wordt de wachttijd verminderd met het aantal ononderbroken maanden van dekking door die verzekering.

 

Premie

 

HOSPIPLAN

Leeftijd

Handelspremie 2021

Kosten begrepen in de handelspremie

Taksen en bijdragen

Totale jaarpremie

Administratiekosten

Acquisitiekosten

0 tot en met 19 jaar

€ 43.64

€ 3.46

€ 3.91

€ 4.36

€ 48.00

20 tot en met 25 jaar

€ 40.25

€ 3.19

€ 3.60

€ 4.03

€ 44.28

26 tot en met 34 jaar

€ 134.51

€ 10.66

€ 12.04

€ 13.45

€ 147.96

35 tot en met 49 jaar

€ 134.51

 

€ 10.66

€ 12.04

€ 13.45

 

€ 147.96

 

50 tot en met 64 jaar *

€ 170.18

€ 13.49

€ 15.23

€ 17.02

€ 187.20

65 jaar en ouder

€ 274.91

€ 21.79

€ 24.61

€ 27.49

€ 302.40

* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar.

 

Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2021 volgende jaarpremie:

Leeftijd

Handelspremie 2021

Kosten begrepen in de handelspremie

Taksen en bijdragen

Totale jaarpremie

Administratiekosten

Acquisitiekosten

65 tot en met 69 jaar

€ 352.58

€ 27.95

€ 31.56

€ 35.26

€ 387.84

70 jaar en ouder

€ 512.95

€ 40.67

€ 45.91

€ 51.29

€ 564.24

 

 

HOSPIPLUS

Leeftijd

Handelspremie 2021

Kosten begrepen in de handelspremie

Taksen en bijdragen

Totale jaarpremie

Administratiekosten

Acquisitiekosten

0 tot en met 19 jaar

€ 63.93

€ 5.07

€ 5.72

€ 6.39

€ 70.32

20 tot en met 25 jaar

€ 57.27

€ 4.54

€ 5.13

€ 5.73

€ 63.00

26 tot en met 34 jaar

€ 192.00

€ 15.22

€ 17.19

€ 19.20

€ 211.20

35 tot en met 49 jaar 

€ 192.00

€ 15.22

€ 17.19

 

€ 19.20

€ 211.20

50 tot en met 64 jaar *

€ 251.67

€ 19.95

€ 22.53

€ 25.17

€ 276.84

65 jaar en ouder

€ 421.85

€ 33.44

€ 37.76

€ 42.19

€ 464.04

* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar.

 

Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2021 volgende jaarpremie:

Leeftijd

Handelspremie 2021

Kosten begrepen in de handelspremie

Taksen en bijdragen

Totale jaarpremie

Administratiekosten

Acquisitiekosten

65 tot en met 69 jaar

€ 509.56

€ 40.40

€ 45.61

€ 50.96

€ 560.52

70 jaar en ouder

€ 637.09

€ 50.51

€ 57.03

€ 63.71

€ 700.80

 

 

HOSPIPLAN - AMBUPLAN

Leeftijd

Handelspremie 2021

Kosten begrepen in de handelspremie

Taksen en bijdragen

Totale jaarpremie

Administratiekosten

Acquisitiekosten

0 tot en met 19 jaar

€ 44.95

€ 3.56

€ 4.02

€ 4.49

€ 49.44

20 tot en met 25 jaar

€41.68

€ 3.30

€ 3.73

€ 4.16

€ 45.84

26 tot en met 34 jaar

€ 140.11

€ 11.11

€ 12.54

€ 13.97

€ 154.08

35 tot en met 49 jaar

€ 140.22

€ 11.12

€ 12.55

€ 13.98

€ 154.20

50 tot en met 64 jaar *

€ 177.21

€ 14.05

€ 15.86

€ 17.67

€ 194.88

65 jaar en ouder

€ 286.44

€ 22.71

€ 25.64

€ 28.56

€ 315.00

* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar. 

 

Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2021 volgende jaarpremie:

Leeftijd

Handelspremie 2021

Kosten begrepen in de handelspremie

Taksen en bijdragen

Totale jaarpremie

Administratiekosten

Acquisitiekosten

65 tot en met 69 jaar

€ 378.83

€ 30.03

€ 33.91

€ 37.69

€ 416.52

70 jaar en ouder

€ 552.49

€ 43.80

€ 49.45

€ 54.95

€ 607.44

 

 

 HOSPIPLUS - AMBUPLUS

Leeftijd

Handelspremie 2021

Kosten begrepen in de handelspremie

Taksen en bijdragen

Totale jaarpremie

Administratiekosten

Acquisitiekosten

0 tot en met 19 jaar

€ 66.23

€ 5.25

€ 5.93

€ 6.61

€ 72.84

20 tot en met 25 jaar

€ 59.36

€ 4.71

€ 5.31

€ 5.92

€ 65.28

26 tot en met 34 jaar

€ 200.24

€ 15.87

€ 17.92

€ 19.96

€ 220.20

35 tot en met 49 jaar

€ 200.46

€ 15.89

€ 17.94

 

€ 19.98

€ 220.44

50 tot en met 64 jaar *

€ 262.44

€ 20.81

€ 23.49

€ 26.16

€ 288.60

65 jaar en ouder

€ 440.64

€ 34.93

€ 39.44

€ 43.92

€ 484.56

* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar. 

 

Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2021 volgende jaarpremie:

Leeftijd

Handelspremie 2021

Kosten begrepen in de handelspremie

Taksen en bijdragen

Totale jaarpremie

Administratiekosten

Acquisitiekosten

65 tot en met 69 jaar

€ 549.22

€ 43.54

€ 49.16

€ 54.62

€ 603.84

70 jaar en ouder

€ 690.36

€ 54.73

€ 61.80

€ 68.64

€ 759.00

 

 

Vanaf het vierde én jongste verzekerde kind moet er geen premie meer betaald worden!

Aangifte 

Deze aangifte kan:

Meer uitleg over het gebruik van de HospiPluskaart vind je hier!

 

Polisvoorwaarden en folder

Voor meer informatie over HospiPlan en HospiPlus kan je deze documenten doornemen:

2020 © VMOB HospiPlus | Statieplein 12 9300 Aalst | Tel: 053 76 99 79 | info@hospiplus.be | www.hospiplus.be